1 tričko Fruit of the Loom v hodnote 4,90 € ako DARČEK pri nákupe nad 49 €.
1 mikina s kapucňou Fruit of the Loom v hodnote 19,90 € ako DARČEK pri nákupe nad 99 €.

Nezabudnite pozrieť výhodné 2 PACK, 3 PACK, 6 PACK balenia tričiek a mikín.

VÝHODNÉ BALENIA

Pravidlá Facebook a Instagram sútaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

Facebook a Instagram sútaž

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: BOLDINK s.r.o.
  Sídlo:Poľnohospodárska 27/A, 82107 Bratislava, Slovensko
  IČO: 48302040
  DIČ: SK2120132520
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v termíne ako je uvedené v príspevku sútaže. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť akýkoľvek používateľ stránky Facebook alebo Instagram.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec BOLDINK s.r.o.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal Like na príspevok sútaže a komentoval príspevok podla požiadavky uvedenej v samotnom príspevku sútaže.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je produkt uvedený v samotnom príspevku sútaže.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári sútažeVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.
  V Bratislave, dňa 16.1.2021