1 tričko Fruit of the Loom v hodnote 4,90 € ako DARČEK pri nákupe nad 49 €.
1 mikina s kapucňou Fruit of the Loom v hodnote 19,90 € ako DARČEK pri nákupe nad 99 €.

Nezabudnite pozrieť výhodné 2 PACK, 3 PACK, 6 PACK balenia tričiek a mikín.

VÝHODNÉ BALENIA

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dátum účinnosti: 24/02/2020

1. Úvod

Vitajte na stránkach fruitshop.sk .

fruitshop.sk („nás“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje web www.fruitshop.sk (ďalej len „Služba“ ).

Naše zásady ochrany osobných údajov upravujú vašu návštevu webu www.fruitshop.sk a vysvetľujú, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré sú výsledkom vášho používania našej služby.

Vaše údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované inak, majú pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich Podmienkach.

Naše Podmienky ( „Podmienky“ ) upravujú každé použitie našej Služby a spolu s Pravidlami ochrany osobných údajov tvoria váš súhlas s nami ( „dohoda“ ).

2. Definícia

SLUŽBA znamená web www.fruitshop.sk prevádzkovaný webom fruitshop.sk.

OSOBNÉ ÚDAJE znamenajú údaje o žijúcom jednotlivcovi, ktorého je možné identifikovať na základe týchto údajov (alebo na základe týchto a ďalších informácií, ktoré máme v držbe alebo je pravdepodobné, že sa do našej držby dostanú).

ÚDAJE O POUŽITÍ sú údaje zhromažďované automaticky, buď generované použitím Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

COOKIES sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

3. Zhromažďovanie a použitie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu.

4. Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať alebo identifikovať ( „Osobné údaje“ ). Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

0.1. Email adresa

0.2. Meno a priezvisko

0.3. Telefónne číslo

0.4. Poštová adresa

0.5. Súbory cookie a údaje o použití

Údaje o použití

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia ( „Údaje o používaní“ ).

Tieto údaje o použití môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. Adresa IP), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe pomocou mobilného zariadenia, tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako napríklad typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID mobilného zariadenia, adresa IP vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Sledovanie údajov o cookies

Na sledovanie aktivity v našej službe používame súbory cookie a podobné technológie sledovania a uchovávame určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým objemom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používajú sa aj ďalšie technológie sledovania, ako sú, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na vylepšenie a analýzu našej Služby.

Môžete dať prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby určil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však neprijímate cookies, môže sa stať, že nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

4.1. Súbory cookie relácie: Súbory cookie relácie používame na prevádzkovanie našej Služby.

4.2. Preferenčné súbory cookie: Používame preferenčné súbory cookie, aby sme si zapamätali vaše preferencie a rôzne nastavenia.

4.3. Bezpečnostné súbory cookie: Z bezpečnostných dôvodov používame bezpečnostné súbory cookie.

5. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje si ponecháme a použijeme v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich právnych povinností (napríklad ak sa od nás vyžaduje, aby sme vaše údaje uchovávali v súlade s platnými zákonmi), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Údaje o používaní tiež uchováme pre účely internej analýzy. Údaje o používaní sa spravidla uchovávajú po kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie zabezpečenia alebo na zlepšenie funkčnosti našej Služby, alebo ak sme zo zákona povinní tieto údaje uchovávať po dlhšiu dobu.

6. Prenos údajov

vandalape.com podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. K prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny nedôjde, pokiaľ neexistujú adekvátne kontroly vrátane bezpečnosť vašich údajov a ďalších osobných údajov.

7. Zverejnenie údajov

Za určitých okolností sa od nás môže vyžadovať zverejnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo odpoveď na platné žiadosti orgánov verejnej moci.

8. Bezpečnosť údajov

Zabezpečenie vašich údajov je pre nás dôležité, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie sú stopercentne bezpečné. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

9. Platby

V rámci Služby môžeme poskytovať platené produkty alebo služby. V takom prípade využívame na spracovanie platieb služby tretích strán (napr. Spracovatelia platieb).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme ukladať ani zhromažďovať. Tieto informácie sú poskytované priamo našim spracovateľom platieb tretích strán, ktorých použitie vašich osobných údajov sa riadi ich zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ako ich spravuje Rada pre bezpečnostné normy PCI, ktorá je spoločným úsilím značiek ako Visa, Mastercard, American Express, PayPal a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

10. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste zistili akékoľvek zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

11. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás kontaktným formulárom.